Интернэт

FTTB холболт

FTTB - Fiber To The Building холболт нь хэрэглэгчийн орон сууц хүртэл шилэн кабелийн холболтыг хийдэг тул интернэтийн үйлчилгээг чанарын алдагдалгүйгээр хүргэх юм.

Fiber To The Building
Интернэтийн хурдСарын төлбөрХолболтын хураамж
10Мбит/c1800020000
25Мбит/c2700020000
50Мбит/c4400020000
100Мбит/c7900020000

( Хэрэглээний хязгааргүй )

Интернэтийн хурдСарын төлбөрХолболтын хураамж
4Mbps210000100000
6Mbps300000100000
8Mbps380000100000
10Mbps460000100000

( Хэрэглээний хязгааргүй )

Та шинээр хэрэглэгч болохыг хүсвэл


Шинээр захиалах